Program kursu

DZIEŃ I – 18 XII 2021 (SOBOTA)

9.00-12.00 (w tym 15 minutowa przerwa)

  1. Anatomia, fizjologia narządu ruchu, odrębności u dzieci,  badania obrazowe narządu ruchu, postęp w diagnostyce, wartość badań rtg, usg, MRI, CT i scyntygrafii, zaburzenia chodu dzieci (prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski)
  2. Wady i choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego (choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, biodro szpotawe) jako przyczyny zmian zniekształcających stawu biodrowego u dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie (prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski)

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-15.00 (w tym 15 minutowa przerwa)

  1. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, objawy u noworodka, u niemowlęcia, dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. Rola badania usg i rtg. Sposoby pielęgnacji i leczenia. Badanie objawu Barlowa i Ortolaniego na fantomach (dr n. med. Marek Okoński)
  2. Wady wrodzone stóp: wrodzona stopa końsko-szpotawa, leczenie metodą Ponsetiego, inne wady wrodzone stóp. Wady nabyte, statyczne stóp, stopy płasko-koślawe wiotkie, kiedy wariant normy a kiedy należy je leczyć? (dr n. med. Marek Okoński)

DZIEŃ II- 19 XII 2021 (NIEDZIELA)

9.00-12.00 (w tym 15 minutowa przerwa)

  1. Obserwacja neuroruchowa niemowląt, wczesne objawy sugerujące rozwój mózgowego porażenia dziecięcego, kiedy kierować do rehabilitanta, do neurologa, do ortopedy?, sposoby usprawniania i leczenia. Rola toksyny botulinowej (dr n. med. Marek Okoński)
  2. Bóle wzrostowe u dzieci – czy bóle w okresie wzrastania? Nieprawidłowa pielęgnacja i nieświadome postępowanie rodziców i opiekunów prowadzące do rozwoju wad, chorób a nawet urazowych uszkodzeń narządu ruchu. Urazogenna rola trampolin,quadów i ”dziecięcych jednośladów” (dr n. med. Marek Okoński)

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-15.00 (w tym 15 minutowa przerwa)

  1. Wady postawy u dzieci, różnicowanie ze skoliozą. Proste testy i badanie ortopedyczne. Zmienność osi  kończyn dolnych dzieci, rozpoznawanie zagrożeń, małoinwazyjne sposoby leczenia. Następstwa zaburzeń osi kończyn dolnych u dzieci, młodzieży i dorosłych (prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski)
  2. Jak postęp w ortopedii dziecięcej zmienił „profil”  leczonych dzieci w Klinice w ostatnich latach; metoda Ponsetiego leczenia stóp końsko-szpotawych, profilaktyka DDH, kręcz szyi, choroba Blount’a, mpdz – stosowanie toksyny botulinowej (prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski)

15.00 Zakończenie kursu (podsumowanie i dyskusja)