Warunki uczestnictwa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy lub adres e-mail: biuro@kursymedycznelublin.pl. W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem. Informację o zasadach płatności i numer rachunku bankowego prześlemy około 14 dni roboczych przed terminem spotkania. Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Warunki udziału: przesłanie zgłoszenia na podany adres e-mail oraz dokonanie wpłaty nie później niż 7 dni przed terminem spotkania.

Maksymalna ilość uczestników : 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Koszt uczestnictwa obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • przerwy kawowe,
  • zaświadczenie o udziale w kursie,
  • skrót wykładów,
  • materiały biurowe (notatnik, długopis)

Istnieje możliwość zarezerwowania obiadu i noclegu w miejscu odbywania kursu we własnym zakresie. W tym celu należy skontaktować się z Domem na Podwalu.

                                     

Warunki rezygnacji:

Prosimy Państwa o natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 15.12.2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia 50% kosztu udziału w kursie lub możliwość przeniesienia uczestnika na kolejny kurs (w przypadku wolnych miejsc).
Rezygnację z udziału w kursie należy przesłać w formie mailowej na adres: biuro@kursymedycznelublin.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.